Algemene coördinatie OVI

Ouders voor Inclusie (OVI)

Warande 37
9660 Brakel

0471 / 30 26 50
info@oudersvoorinclusie.be
rekeningnummer:
BE75 0013 5664 7151

Regionale contactpunten OVI