Een kleine aanpassing maakt een wereld van verschil

Noah zit in de A-stroom van het tweede middelbaar. Hij is een snelle leerder, hij heeft dus nood aan extra uitdaging. Daarnaast heeft hij moeite met planning en organisatie.

Noah heeft een oudere zus die ook een snelle leerder is. Haar schooltraject verliep niet vlot, ze werd schoolmoe en viel uit. De ouders van Noah willen hieruit leren en gaan in gesprek met de school om te bekijken wat mogelijk is. De leerlingbegeleider van de school brengt de noden van Noah in kaart en brengt deze in Goevie (= een gratis online tool om doelgericht samen aan één plan te werken. Wanneer je doelen ingeeft, stelt Goevie redelijke aanpassingen voor). In overleg met Noah, zijn ouders en de school werd gekozen welke redelijke aanpassingen die Goevie voorstelde zouden ingezet worden.

Dit schooljaar werd Noah gedispenseerd voor de lessen Engels. Hij verwerkt deze leerstof thuis met begeleiding van de leerkracht wanneer nodig. Hierdoor komen er enkele uren vrij in zijn lessenrooster om te werken aan een zelf gekozen project. Dit zelfstandige project geeft zijn motivatie een boost, maar Noah leert ook plannen en krijgt inzicht in zijn interesses en talenten. Om ervoor te zorgen dat Noah nog steeds deel uitmaakt van de lessen Engels, geeft Noah een presentatie over zijn project voor zijn mondeling examen Engels.

Waar zit de flexibiliteit?

Noah werd gedispenseerd wat betreft zijn aanwezigheid in de lessen Engels. De leerstof voor het vak Engels moest hij wel volledig kennen en hij legde hier ook een examen voor af. Hij volgt dus volledig hetzelfde curriculum als zijn klasgenoten, maar kreeg de tijd om hierin uit te bereiden met zijn zelfstandige project.

Daarnaast zien we ook dat Goevie geholpen heeft om te vertrekken vanuit wat de leerling nodig heeft, en niet vanuit wat de school te bieden heeft. Vaak wordt voor snelle leerders gekozen voor uitbreiding, in de meeste gevallen ‘meer van hetzelfde’. Dankzij Goevie werd duidelijk dat er nog vele andere mogelijkheden zijn om te werken rond de noden van Noah. Bovendien toont Goevie hoe Noah precies dezelfde doelen behaalt als zijn klasgenoten, bijvoorbeeld leren plannen en organiseren, maar op een andere manier.

Gouden sleutels

Sleutelgaten

Mag dat? Moet dat?

Elke leerling heeft recht op redelijke aanpassingen, ook leerlingen zoals Noah die geen verslag of gemotiveerd verslag en ondersteuning hebben. Noah wordt hier gedispenseerd voor zijn aanwezigheid in de les Engels, maar niet van de inhouden. Hij volgt dus het gewone curriculum en krijgt verbreding op maat. Verbreding en remediëring zijn sowieso deel van het curriculum in het secundair onderwijs.

Daarnaast wordt Noah niet gedispenseerd van zijn aanwezigheid op school, tijdens de uren Engels werkt hij aan zijn project in een ander lokaal op school. Hij is dus een regelmatige leerling, daar is geen discussie over mogelijk.