Je zit op volle zee, je kan de leerling niet overboord gooien

Waarom nood aan flexibiliteit?

Aysa zit in het 4de middelbaar en volgt het gemeenschappelijk curriculum van de richting Voeding-verzorging. Aysa is een verbaal sterke jongedame die snel overprikkeld raakt en verloren kan lopen in sociale communicatie en interactie. Dat zij en haar klasgenoten midden in hun puberteit zitten maakt dit extra uitdagend en haar klasgenoten zorgen dagelijks voor erg veel prikkels. De school ging hier reeds mee aan de slag, veel van de conflicten en dagelijkse drukte worden ondervangen door het hele lerarenteam. Maar dit blijkt voor Aysa onvoldoende.

Aysa draait lange tijd heel goed mee op school, maar thuis laat ze het duidelijk merken wanneer ze overprikkeld is. Haar mama is dan ook degene die de signalen van Aysa doorgeeft aan de school. Na verloop van tijd krijgt ook de school de signalen van Aysa te zien. Ze vertoont moeilijk hanteerbaar gedrag wanneer ze overprikkeld raakt of bijvoorbeeld niet snapt waarom haar klasgenoten discussiëren over zaken die Aysa zelf helemaal niet belangrijk vindt.

De centrale vraag voor de school, de ondersteuner en de ouders werd: ‘Hoe maken we het opnieuw haalbaar voor Aysa?’

Hoe maken we het opnieuw haalbaar voor Aysa?

De school was snel mee in het verhaal, ze waren bereid om te zoeken hoe schoollopen opnieuw haalbaar kan worden voor Aysa. Samen met haar ondersteuner bekijkt Aysa haar lessenrooster, met drie kleuren geven ze aan waar het goed, minder goed en slecht loopt. Haar leerkrachten doen dezelfde oefening. Dit overzicht legde de klassenraad naast de graadsdoelen en de voortgang van Aysa. Samen stellen ze een nieuw lessenrooster op voor Aysa waarin ze nog één volledige dag naar school komt, twee halve dagen en twee ingekorte dagen. Ze bespreken ook hoe ze het flexibele traject van Aysa gaan uitleggen aan haar klasgenoten.

Waar zit de flexibiliteit?

In het flexibele traject van Aysa, zien we dat er vooral flexibiliteit nodig was in haar aanwezigheid in de klas. De leerinhouden zijn voor Aysa geen struikelblok. De leerkrachten hebben hun taken en toetsmomenten aangepast aan het lessenrooster van Aysa. Wanneer ze thuis is verwerkt ze de leerstof zelfstandig en voor één van haar vakken volgt ze de les online mee.

Ook wanneer Aysa op school aanwezig is zijn er redelijke aanpassingen. Zo is er afgesproken dat zij de les mag verlaten als het haar teveel wordt. Dan gaat ze even op de gang zitten of gaat naar het leerlingensecretariaat om te ontprikkelen.

Gouden sleutels

Sleutelgaten