Speerpunten Decreet Leersteun – Bemerkingen door Ouders voor Inclusie

We werden geconsulteerd ter voorbereiding van de conceptnota Decreet Leersteun.  Je kan onze bemerkingen en onze  boodschap van algemeen nut nalezen: “Wij zijn op zoek naar Inclusie”

Lees het rapport

Vrij in Vrije Tijd. Drempels ervaren door ouders bij het uitbouwen van een inclusieve vrije tijd voor hun kind met specifieke noden.

Het hebben en vrij mogen invullen van vrije tijd is een noodzaak en een recht voor elkeen. 
Voor kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders komt daar heel wat bij kijken. Heeft
iedereen wel effectief de vrije keuze om te doen wat hij graag wil doen met zijn vrije tijd? Is
het aanbod toegankelijk genoeg om een vrije keuze te kunnen maken? Hoeveel tijd schiet er
bijvoorbeeld nog over als je naast je job of school ook nog naar verschillende therapieën
moet?

In dit rapport bundelen we de belangrijkste drempels die ouders ervaren.

Lees het rapport

Inclusie. Waarom? Daarom! (€2,50)

Een heerlijk boekje om samen van te genieten, een klein boekje om een grote wijsheid te verspreiden: waar een wil is, is een weg. Als je samen ergens voor gaat en alle talenten bundelt, wordt zelfs de grootste onderneming “iets van niets”.

Deze vertaling van het boekje ‘Quatre petits coins de rien du tout‘ illustreerden we met voorbeelden uit onze omgeving. Bij het bestellen van deze brochure samen met de brochure ‘Wegwijs in het inclusief onderwijs‘ wordt gratis (zolang de voorraad strekt) een mapje aangeboden, waar deze 2 brochures samen met de nog uit te geven derde brochure, kunnen worden in opgeborgen.

Deze brochure is uitgeput en niet langer beschikbaar!


Wegwijs in het inclusief onderwijs.

Ouders botsen vaak op verschillende muren als ze de weg van het inclusief onderwijs willen bewandelen en zitten hierdoor met –vaak dezelfde- vragen. In deze brochure willen we ouders praktische informatie aanbieden waarmee ze zelf aan de slag kunnen; daarnaast vind je ook nuttige links over wetgeving, publicaties en nuttige adressen.

Deze brochure wordt herwerkt en is tijdelijk niet beschikbaar!


Voorbij de vraagtekens?! (€17,-)

Leraar zijn is een belangrijke, spannende en veeleisende opdracht. Daarbij wordt de leraar telkens voor nieuwe uitdagingen en eisen gesteld. Het opvangen van een divers publiek aan leerlingen binnen het gewoon onderwijs is daar één van. Dit boek brengt, op basis van interviews, verhalen van leraren die inclusie hebben zien/doen werken. Zeventien leraren uit kleuter-, lager- en secundair onderwijs vertellen over hun klaspraktijk.

De terugkerende thema’s, gemeenschappelijke patronen en sleutelmomenten uit deze verhalen worden vervolgens nader bekeken. De auteurs gaan dieper in op de komst van het kind op school, de onzekerheden van leraren, de participatie binnen de klas, de sociale relaties, communicatie en teamwerking en de rol van ondersteuning. Dit boek richt zich tot iedereen die begaan is met inclusief onderwijs : leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directie, ouders, Gon en Ion- begeleiders, therapeuten, ondersteuners,…

BESTEL

Inclusief 10 jaar onderweg. (€5,-)

Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Ouders voor Inclusie werd dit compilatieboekje gemaakt.

Het is een verzameling van artikels uit de verschillende eerder verschenen verslagboekjes van de inclusiedagen, telkens aangevuld met een update. Als illustraties werden foto’s gebruikt van de fototentoonstelling “Schijnwerpers op inclusie.” van Norbert Maes.

BESTEL

Roel eet zand  (€5,-)

Griet Gys studeerde aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de UGent, en koos voor een praktijkgerichte scriptie: een kinderboek rond handicap.  Het is de droom van iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt dat het zou worden gebruikt om concreet rond het thema inclusie te werken. Zeker wanneer een kind met een handicap of beperking, tot de klasgroep behoort, is dit verhaal van Roel een aanzet om de situatie van de kleuter ter sprake te brengen.

BESTEL
GOL(L)D (€20,-)

Het ondersteuningsconcept GOL(L)D: Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit, is een ondersteuningsconcept dat het diversiteitsdenken koppelt aan activerend ondersteunen waardoor de leraar de regie in eigen handen houdt.

In het boek gaan de auteurs dieper in op de vernieuwde onderwijssituatie na de invoering van het M-decreet en de implementatie van de ondersteuningsnetwerken. Hun bijdragen bieden inzicht en concrete handvaten in het denken rond diversiteit waarbij zij stil staan bij de positie van de verschillende ondersteuners binnen de school. Leren omgaan met diversiteit in de klas is een steun voor leraren, zorgcoördinatoren, ondersteuners, pedagogische begeleiders, CLB-medewerkers, …

BESTEL
Bestellen

Bestel hier publicaties van Ouders voor Inclusie.
Al de aangeduide prijzen bij de publicaties zijn exclusief verzendingskosten.
Na bestelling bezorgen we jou per mail een factuur (inclusief verzendkosten). Mits akkoord wordt je bestelling asap verzonden.

Dit formulier ondergaat momenteel onderhoud. Prober het later nogmaals.