Overzicht in Corona-tijden

Op zoek naar

  • welke organisaties of acties onze stem als ouder van een kind of (jong)volwassene met specifieke ondersteuningsbehoeften of beperking versterken?
  • bruikbare en duidelijke informatie over de recente ontwikkelingen in onderwijs, en de impact voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften of een beperking?
  • inspiratie en (h)erkenning in verhalen van medestanders en ervaringsdeskundingen?
  • een aanbod met bruikbaar materiaal om je kind mee aan de slag te laten gaan?
  •  steun en actie naar je school, je ondersteuner, een vakantieaanbod toe?

Het Steunpunt voor Inclusie wil er zijn!
Contacteer een medewerker

En voor wie het ook wat luchtiger mag…

  • Apps als Padlet, Whatsapp en Zoom kunnen ook vriendschapsbanden ondersteunen! Kunnen klasgenoten contacthouden met elkaar? Vertellen ze elkaar een grapje, tonen ze een tekening of een werkblaadje? We hebben elkaar nodig om gemotiveerd te raken & blijven!