Coronakwesties – Veel gestelde vragen in Corona-tijden

De vuistregel is: de regelgeving is niet veranderd!
Toch roept deze periode veel extra vragen op voor ouders.

Vind je het antwoord op jouw vraag niet terug?
Contacteer een medewerker of stel je vraag hier!

Preteaching & heropstart scholen

Klik voor de laatste UPDATE

Welke leerlingen kunnen opnieuw starten?

Lager onderwijs: het zesde, het eerste en het tweede leerjaar (maximaal 3 leerjaren).
Secundair onderwijs: zeker opnieuw lessen voor de laatstejaars en de praktijkgerichte opleidingen. Er kunnen ook 2 bijkomende leerjaren herstarten. Daarover wordt dinsdag 28 april een beslissing genomen. Men denkt hiervoor aan het 2e en 4e jaar.
Voor de andere leerlingen blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing.

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-van-de-lessen-op-school

Heeft uw kind een verhoogd gezondheidsrisico, en kan het (nog) niet mee opstarten vanaf 18 mei?
De school moet via afstandsonderwijs een verder aanbod voorzien.
Neem contact met de behandelende arts van uw kind en bekijk of een attest aangewezen is.
Contacteer school en CLB om goede afspraken te maken over leren op afstand.

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-lessen-thema-veiligheid

Maakt u zich zorgen of uw kind anderhalve meter afstand kan houden?

Dit zal voor alle kinderen uitdagend zijn!
Bespreek je zorg met de betrokkenen (leerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator/leerlingbegeleider, CLB-medewerker, CLB-arts,…)
Denk na over wat jouw kind kan helpen, vb. zichtbaar maken wat mag via foto’s, picto’s, tape op de grond, de opstelling van het meubilair,…
Bespreek of alternatieven mogelijk zijn, vb. het dragen van een mondmasker (zoals leerkracht, leerlingen secundair,…). Bekijk samen met de leerkracht om de aanpassingen met heel de groep te doen.

Lukt het moeilijk voor jouw kind om thuis tot leren te komen?
Scholen worden gevraagd om extra aandacht te  geven aan leerlingen die ze moeilijk bereiken. Departement Onderwijs vraagt dat scholen leerlingen met grote leerbehoeften individueel uitnodigen om hen te ondersteunen op school. Dat kan ook voor leerlingen en kleuters die nog niet starten met lessen op school.

 

Contacteer ons met vragen!

Ondersteuners uit het ondersteuningsnetwerk (onderwijs):

UPDATE 15 JUNI.

Lees de update van Departement Onderwijs hier.

 

Momenteel (28 april) lezen in de informatie van Departement Onderwijs het volgende:

 • Leerkrachten en ondersteuners die in verschillende scholen tewerkgesteld zijn, beperken zich tot werken in 1 school. Ondersteuners, en vb ook CLB-personeel blijven aan de slag en krijgen toegang tot de school.
  Dit heeft een enorme impact op leerlingen met een IAC, waarbij leerlingen vaak tot 5 lestijden per week op ondersteuning kunnen rekenen. We zoeken verder uit wat de implicaties zijn.
 • Social distancing in de klas is de norm voor het ondersteunen van leerlingen. Leerling en ondersteuner moeten 1,5m afstand houden. Hygiëne is zeer belangrijk. Mondmaskers kunnen nuttig zijn.
 • Zolang de lessen op school geschorst zijn, kunnen ondersteuners de ondersteuning online of via de telefoon verderzetten. De ondersteuner bepaalt samen met de leerkracht, de leerling en zijn ouders hoe de ondersteuning vorm krijgt.
  • Sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben nu extra ondersteuning nodig. De ondersteuning zoals planning, structuur, verduidelijking van opdrachten kan op een andere manier opgenomen worden: via telefoon, videovergadering of e-mail. Neem contact met je ondersteuner.
  • Ook de ondersteuning van leraren en schoolteams blijft noodzakelijk. Leraren kunnen terecht bij de ondersteuner met vragen over de afstemming van preteaching en afstandsleren op de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
   Ondersteuners kunnen de leraren ook helpen bij de vormgeving van lesmateriaal en opdrachten voor individuele leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum.
  • Ten aanzien van ouders kunnen ondersteuners ook een taak opnemen. Vb. ouders helpen een goede leercontext te creëren, vragen beantwoorden over dagindeling en de planning, mee zoeken hoe redelijke aanpassingen die op school gelden, thuis toegepast kunnen worden, enz.

PAB-assistent die meegaat naar school

 • De budgethouder (meestal een ouder van de leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften) moet als werkgever toezien om de werkomstandigheden van de persoonlijk assistent. Dat betekent aandringen op het houden van 1,5m afstand en o.a. voorzien in mondmasker of ander beschermend materiaal als 1,5m afstand houden niet mogelijk is.
 • De aanwezigheid van een assistent in de klas is een redelijke aanpassing om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften. Indien voldoende voorzorgsmaatregelen mogelijk zijn en genomen worden, hoeft dit niet opnieuw ter discussie staan.
  Contacteer eventueel de CLB-arts om klaarheid te scheppen.

We volgen de richtlijnen verder op.

Vanaf 15 mei kunnen de stages in het voltijds onderwijs  terug opstarten van zodra de betrokken stageplaatsen terug opstarten.

Krijgt je kind ondersteuning op stage? We raden aan om gezamenlijk afspraken te maken over

 •  de veiligheidsmaatregelen
 • de ondersteuner in kwestie (niet alle ondersteuners zijn in de mogelijkheid om alle taken te hervatten)
 • de opvolging door de school

Je kind heeft ook nu recht op ondersteuning op stage indien hij/zij dit voor de maatregelen ook kreeg!

Ja, dat mag je verwachten.

Het aanbod voor jouw kind moet op een vergelijkbare manier tot stand komen als voorheen:

 • met redelijke aanpassingen
 • gericht op de individuele doelen van je kind (bij een Individueel Aangepast Curriculum)

We moedigen aan dat je contact neemt met leerkracht en/of ondersteuner om ideeën uit te wisselen of verduidelijking te vragen.

Mogelijk werkt deze vorm van leren zelfs heel goed voor jouw kind. Geef dan zeker ook positieve feedback!

In dit verhaal vertelt Hilde hoe zij kan teruggrijpen naar bestaande afspraken.

Ontbreekt het aan goede (afspraken over) redelijke aanpassingen, een helder doelenplan,… ? Neem contact met je CLB-medewerker om jullie daarin te ondersteunen. dit kan via telefoon, e-mail of CLB-chat (algemeen).

Je kan terugvallen op de leerkracht(en), ondersteuner, zorgcoördinator/leerlingbegeleider om dit zo goed als mogelijk te realiseren met jouw kind.

Geef aan wat moeilijk loopt aan de leerkracht en ondersteuner.

 • Is de hoeveelheid info/oefeningen te groot?
 • Is de inhoud niet aangepast?
 • Is het moeilijk om je kind aan het werk te krijgen?

Men kan enkel mee zoeken naar oplossingen als je in gesprek gaat.

Vanuit het departement Onderwijs geeft men alvast richtlijnen mee aan de scholen, en aan ouders over preteaching. Ook de ouderwerkingen van de verschillende onderwijskoepels geven richtlijnen.
Deze info kan een hulp zijn om met je school in gesprek te gaan hierover. Contacteer ons als je hierbij steun kan gebruiken.

Een laptop kan je via school aanvragen of ontlenen.
Contacteer de directie.

Heeft jouw kind aanpassingen nodig? Andere software, voorleessoftware, aanpassingen aan muis of toetsenbord?
Contacteer je ondersteuner.
Bekijk ook de informatie van Modem.

Computeraanpassingen zijn een vorm van redelijke aanpassingen. Jouw kind heeft daar recht op als de beperking of problematiek verhindert dat hij/zij kan werken met een gewone pc of laptop.


Zelf een vraag, maar hier geen antwoord gevonden? Contacteer een medewerker of stel je vraag hier.

Bekijk onze Corona-pagina voor interessante links, #verhalenuitonskot en inspiratie voor een aangepast aanbod voor je kind.