#DOE GEWOON

Verhaal

In onderstaande video’s zie je Ward, Felix en Julie. Drie kinderen/jongeren met een beperking voor wie volwaardig deelnemen in de maatschappij niet altijd vanzelfsprekend is.

Realisatie

De video werd in opdracht van Ouders voor Inclusie (OVI) gerealiseerd door Liener Van Hauwaert
De video’s werd gemaakt met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gelijke Kansen Vlaanderen en het departement Onderwijs en Vorming.

Wil je meer weten over inclusie van kinderen met een beperking en/of over Ouders voor Inclusie?
info@oudersvoorinclusie.be

Meer verhalen? Lees hier verhalen over inclusie in onderwijs, vrije tijd,…

Met deze video’s willen we mensen sensibiliseren over de rechten van kinderen met een beperking. Hiervoor baseren we ons op het VN verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en focussen we ondermeer op art. 7 (kinderen met een handicap), art. 24 (inclusief onderwijs), art. 30 (vrije tijd, sport), alsook op de Universele verklaring van de Rechten van het Kind. We willen mensen inzicht geven in inclusie en hen er de ‘rijkdom’ van laten zien. We willen hen laten reflecteren over hun eigen houding en over gangbare praktijken in de maatschappij tegenover kinderen met een beperking en hoe dit de rechten van kinderen met een beperking beïnvloedt.

We willen veel mensen bereiken, zeker ook mensen die nog niet in aanraking kwamen met inclusie. Maar daarnaast hopen we met de video ook de interesse voor inclusie aan te wakkeren bij mensen die dagelijks met inclusie bezig zijn. Hiermee bedoelen we ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, andere beroepskrachten, beleidsmedewerkers, studenten,… Ook jongeren met een beperking zelf, zijn/haar klasgenoten of andere leden van een vrijetijdsactiviteit (sportvereniging, jeugdbeweging,…) willen we bereiken.

Na de lancering via sociale media zullen we nog op andere manieren met de video aan de slag gaan.

De filmpjes van Julie komen binnenkort online.