Veelgestelde vragen – Wat na?

Inclusie na een schooltraject? Natuurlijk! Maar dat brengt wel nieuwe vragen met zich mee…
Op deze pagina proberen we een aantal veelgestelde vragen te beantwoorden en de verbinding te maken met diverse partners.

Heb je nog andere vragen, of wil je ondersteuning bij jullie zoektocht?

Contacteer een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.

Eén van de kritische succesfactoren om inclusie te doen slagen is aandacht voor overgangsmomenten. (Mortier e.a., 2010) Het zijn schakelmomenten waarbij men drempels ervaart en keuzes opnieuw in vraag worden gesteld.

Stage  is zo’n overgangsmoment. Een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren. 

Om te zorgen dat deze overgang geen drempel wordt, gaan we pro-actief en doelgericht werken.
In onze tool  Eerste Hulp Bij Stage maken we het stage
proces zichtbaar en splitsen we het op in vijf stappen.

 • Stap 1: Beeldvorming als opstap voor stage
 • Stap 2: Zoektocht naar stage
 • Stap 3: Voorbereiden van de stage
 • Stap 4: Start van de stage
 • Stap 5: Bijsturen van de stage

Daarnaast zoomen we in op de afstemming tussen de verschillende betrokkenen, ook de jongere zelf en zijn ouder(s)!

Vind je niet terug naar waar je op zoek bent of heb je vragen naar aanleiding van het doornemen? Aarzel niet en neem contact op met een van de medewerkers van het Steunpunt.

Ja, dat kan! Er zijn diverse mogelijkheden om verder te studeren na een inclusief traject o.a. een cursus bij een centra voor basiseducatie of de centra voor volwassenonderwijs, maar ook een graduaatsopleiding, bacheloropleidingen etc. behoren tot de mogelijkheden.

Al naargelang je keuze zijn er mogelijks wel bepaalde voorwaarden. Laat je hierdoor echter niet afschrikken en ga in communicatie.

Meer weten of graag ondersteuning in deze zoektocht? Neem contact op met een medewerker van Steunpunt voor Inclusie of met onze partners van Onze Nieuwe Toekomst.

Wil je graag verder studeren in het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool) en zit je met vragen dan kan je  een beroep doen op het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).

http://www.siho.be/voor-studenten. 

Met inclusief werk wordt bedoeld dat iemand met voldoening op een gewone werkplek aan de slag kan vanuit zijn talenten, en er gewaardeerd wordt door zijn collega’s zonder beperking. Lees hier wat jongeren zelf vertellen over inclusief werken.

GRIP verdiept zich in het thema “(op weg naar) echt werk”. Hier kan je meer lezen.

Begeleid werken betekent werken op een gewone werkplek. Vaak gaat het om deeltaken die opgenomen worden. Dit is onbetaald. Onkostenvergoedingen zijn mogelijk.

Begeleid werken is ook de term voor de ondersteuningsvorm die jobcoaches bieden. Jobcoaches werken in door VAPH erkende diensten.

Voorbeeld van begeleid werken met ondersteuning met een jobcoach uit een dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Lize heeft recht op een PVB, maar is ingeschaald in prioriteitencategorie 2. Ze is 27 en wil graag een actieve bijdrage leveren aan de samenleving, en wat structuur brengen in haar week. Haar ouders contacteren een dienst RTH uit de buurt. De jobcoach bekijkt samen met hen wat Lize zou willen doen, naar wat ze kan en aankan, en welke werkplekken in de buurt een match zouden kunnen zijn. De jobcoach contacteert een werkplek, er worden samen afspraken gemaakt. Lize start met een halve dag per week. De coach heeft maandelijks contact met de werkgever en is een aanspreekpunt voor Lize en haar ouders bij vragen of moeilijkheden.

Meer weten over hoe RTH-diensten praktisch werken: https://www.vaph.be/documenten/rechtstreeks-toegankelijke-hulp-rth

Ook bij vergunde zorgaanbieders kan u terecht voor Begeleid Werken. De ondersteuning door de jobcoach wordt dan met uw PVB betaald. Inhoudelijk gaat het om hetzelfde soort ondersteuning (nl. “individuele en trajectmatige begeleiding van een gebruiker die niet kan worden ingeschakeld in het bestaande reguliere of beschermde arbeidscircuit”, zie https://www.vaph.be/professionelen/vza/vergunning)

Interessante link: http://www.begeleidwerken.be/

GTB staat voor Gespecialiseerd Team Bemiddeling, en is een deelwerking van VDAB.

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers. De focus ligt op betaald werk.

GTB werkt samen met partners die kosteloos begeleiding geven op de werkvloer.

Tijdens de schoolloopbaan?

Zij kunnen vanaf 6 maanden voor de leeftijd van 18 jaar ingezet worden om de transitie van school naar werk te ondersteunen.
De ondersteuning is voor leerlingen met een vermoeden van arbeidsbeperking uit het hele onderwijsnet. Een leerling met een beperking of andere specifieke noden die een inclusief traject volgt komt ook in aanmerking.

Lees verder

De tewerkstellingsondersteunende maatregelen (kortweg TOM) zijn een aantal maatregelen waar je gebruik van kan maken op je (toekomstige) werkplek. Je kan ze zien als een vorm van ‘redelijke aanpassingen’ die jou kunnen ondersteunen om op een gelijke manier deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
De meest gekende en interessantste van de maatregelen is de Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP).

Meer info over de verschillende maatregelen en hun mogelijkheden lees je hier.

Het ontvangen van vrijwilligersvergoedingen heeft geen effect op het groeipakket of op de inkomensvervangende tegemoetkoming. Er is wel een plafond: een vrijwilliger mag maximum 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar vergoed worden (dit zijn de bedragen voor inkomsten 2019, aanslagjaar 2020). Lees meer op https://financien.belgium.be/nl/vzws/vrijwilligers#q1 en in deze brochure.

Vrijwilligersvergoedingen hebben geen impact op de fiscale situatie van uw gezin. Een (jong)volwassene blijft ten laste zolang aan bepaalde voorwaarden voldaan is:

 • Ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
 • Ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
 • Ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet.
 • Ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard.

Kinderbijslagen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap (of gelijkwaardig) en lonen van beschutte werkplaatsen worden niet als bestaansmiddelen beschouwd. Meer informatie vind je o.a. op https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/inkomen/voordelen-personenbelasting

Een kind kan fiscaal ten laste zijn kan, als de persoon/kind inwoont, diens nettobestaansmiddelen niet méér zijn dan 3.330 euro (inkomsten 2019) en deze nettobestaansmiddelen niet ingebracht worden door u als beroepskost. Lees meer op: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/andere#q2

Helaas, op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. Elke (gezins)situatie is immers uniek en heeft zijn eigen uitkomst/antwoord.

Wat wel zeker is, is dat er erg veel onduidelijkheid en mythes over de invloed van loon op de tegemoetkomingen bestaan. Dit zorgt er voor dat er dat de stap naar verloonde arbeid op een inclusieve werkplek vaak een drempel is. Dit terwijl er vaak meer mogelijk is dan we zelf denken!

Om de drempel mee te helpen verlagen hebben we voor jullie;

 • de meest gestelde vragen (FAQ) opgelijst en beantwoord;
 • leggen we stap voor stap uit hoe je met simulatietool van de FOD zelf het mogelijk effect op de tegemoetkomingen simuleert

 

Zit je toch nog met vragen of zijn er zaken voor jou niet duidelijk. Aarzel niet om contact op te nemen met Matthias (Steunpunt voor Inclusie) of Herman (Gezin en Handicap). Of neem rechtstreeks contact op met de maatschappelijk assistenten van de FOD.