De voornaamste doelstelling en opdracht van Steunpunt voor Inclusie is: ouders en hun kinderen ondersteunen in hun ‘inclusietraject’ door te:

  • Informeren
  • Coachen – empoweren
  • Bemiddelen
  • Sensibiliseren

Daarnaast inventariseert Steunpunt voor Inclusie barrières en drempels die ze tegenkomen binnen hun behandelde cases om zo het beleid op de hoogte te houden van de moeilijkheden binnen inclusie in de praktijk. Hierin heeft Steunpunt voor Inclusie de doelstelling een constructieve bijdrage te leveren aan het beleid om samen naar oplossingen te zoeken.