WIE ZIJN WE?

Ouders voor Inclusie streeft ernaar dat er ten volle recht wordt gedaan aan het zelfbeschikkingsrecht en de keuzemogelijkheden, gelijke rechten en kansen van ouders en hun kinderen conform het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Om deze doelstellingen aan te scherpen, de werking te professionaliseren en een oplossing te bieden aan de stijgende vraag naar inclusie en ondersteuning, richtte Ouders voor Inclusie in 2012 in samenwerking met Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen het project “Steunpunt voor Inclusie” op. In 2014 is departement Onderwijs en Vorming bijgetreden met een deeltijdse detachering.

Steunpunt voor Inclusie wil een medestander zijn van ouders en hen versterken, zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. In de werking wordt het standpunt van de ouders steeds gerespecteerd en verdedigd. Ook wordt de ervaringsdeskundigheid van ouders gekoppeld aan de expertise van beroepskrachten.