Wat na (een inclusief schooltraject)?!

Verschillende kinderen die gestart zijn met een inclusief schooltraject zijn ondertussen reeds afgestudeerd of staan op het punt om dit te doen.  “Wat na (een inclusief schooltraject)?!” is dan ook een vraag die momenteel bij vele ouders leeft en heel wat bijkomende vragen en emoties los maakt.

Vanuit deze nood zijn we met Ouders voor Inclusie de voorbije jaren gestart met ouderpraatgroepen waarin ouders hun zorgen over de toekomst van hun kind als ze de school verlaten, maar ook over de zoektocht van hun kind op vlak van relaties, werk, wonen,… etc. met elkaar konden delen.

We merkten namelijk op dat we in onze zoektocht, net als vroeger in onderwijs, hier als ouder vaak alleen in staan en als pionier het pad zelf nog moeten effenen.

In deze ouderpraatgroepen willen we daarom vanuit de ontmoeting elkaar enerzijds vooral inspireren, bemoedigen en ondersteunen. Anderzijds willen we samen de structurele knelpunten en onduidelijkheden waarmee we worden geconfronteerd aanpakken. Het vormgeven van een naschools traject is namelijk een nieuwe uitdaging, zowel individueel als structureel.

Wens je zelf als ouder aan te sluiten bij deze ouderpraatgroep, neem dan contact op met een van de contactpersonen.